Visitation


Kontakt UU-vejleder, udfyld ansøgningsskema, få bevilling, gennemfør afklaringsforløb og opfyld timekrav med forskellige aktiviteter og praktik.

Sådan søger du om STU

Når du skal ansøge om STU-forløb, sker der følgende:

  • Du skal henvende dig til din UU-vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune hvor du bor.
  • UU-vejlederen udfylder et ansøgningsskema sammen med dig og indsamler alle de oplysninger der skal bruges. Oplysningerne kan være dokumenter fra din læge, sygehuset, din folkeskole og lignende. Din UU-vejleder og dig skal også lave en plan for dit STU-forløb, så det bliver tydeligt hvad meningen med forløbet er.
  • Når i sammen har udfyldt ansøgningsskemaet, sender UU-vejlederen det til kommunalbestyrelsen i den kommune du bor i. Det er så op til dem at beslutte om du kan få et STU-forløb eller ej.
  • Hvis du får bevilliget et STU-forløb, vil du sammen med din UU-vejleder skulle starte på den plan som i lavede sammen med ansøgningen.

Når man har fået et STU-forløb

Hvis du har fået et STU-forløb, er der regler for, hvad dit forløb kan og skal indeholde:

  • STU-forløbet starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Her udarbejder du, din UU-vejleder og måske dine forældre din uddannelsesplan igen. Den kan løbende ændres, hvis der opstår muligheder som giver bedre mening, for at du kan gennemføre forløbet. Der skal kigges på din uddannelsesplan hvert år, indtil du er færdig med din STU.
  • STU-forløbet skal hvert år være på 840 timer. Det kan være forskelligt hvor meget det er om ugen, for der er mange aktiviteter, som kan tælles med i timerne. Det kan eks. være sociale arrangementer, korte kursusforløb, hjælp til at lære de daglige ting i hjemmet og meget mere. Det kan også være på forskellige tidspunkter af dagen, at timerne ligger, så det både er i dagtimerne og om aftenen.
  • Der er også regler for praktik i dit STU forløb samt andre praktiske aktiviteter, hvilket din UU-vejleder kan oplyse dig nærmere om.