Visitation ud fra paragraf 104, 103, 86 & 85


Ertebjerggaard tilbyder en skræddersyet ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der fokuserer på personlig udvikling og forberedelse til voksenlivet gennem beskæftigelsesmuligheder og visitation i overensstemmelse med serviceloven.

Visitation STU

Unge mellem 16-25 år der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, kan få tilbud om den 3 årige ungdomsuddannelse STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Formålet med uddannelsen er, at tilbyde unge mennesker med særlige behov, en uddannelse tilpasset den enkeltes behov, kvalifikationer modenhed og interesser.

Den unge vil opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Hvis du synes Ertebjerggaard kunne være stedet for dig, kan du ringe eller skrive til os. Så aftaler vi en dag, hvor du kan komme forbi til en rundvisning og en snak sammen med dine forældre.

Derefter skal du kontakte din UU-vejleder, som skal indstille dig til en STU hos os. Hvis du synes, vi er de rigtige for dig, kan vi naturligvis hjælpe dig med at få kontakt med din vejleder.

Når vi har fået godkendelse fra vejlederen, sender vi dig et velkomstbrev med diverse informationer vedrørende din opstart.​

Visitation serviceloven paragraf 85 og paragraf 86

​Ertebjerggaard optager borgere efter serviceloven paragraf 85 og paragraf 86.

Du skal visiteres af af din sagsbehandler til dette.

Visitation serviceloven paragraf 103 og paragraf 104

​Ertebjerggaard optager borgere i beskæftigelse hele året.

For at starte i beskæftigelse skal du først visiteres efter paragraf 103 eller paragraf 104. visiteringen efter paragraf 103 og paragraf 104 gennem din sagsbehandler og kommune.

Formålet er at udvikle elevens personlige færdigheder for derigennem at skabe øget livskvlitet.