Værdiggrundlag


Ertebjerggaard støtter mennesker med udfordringer og uddanner dem til et tilfredsstillende voksenliv med arbejdstilknytning, selvstændighed og ligeværd.

Uddannelse og støtte hos Ertebjerggaard

Ertebjerggaard er sat i verden for at støtte og give mennesker med udfordringer mulighed for at udvikle sig i følgende 5 værdier:

  • Vi uddanner vores elever til et til et liv med en tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Vi uddanner vores elever til et voksenliv som den unge finder glæde ved, der indeholder selvstændighed, et arbejdsliv og et socialt liv.
  • Vi uddanner vores elever til at have en forståelse og glæde i et arbejdsfællesskab
  • Vi uddanner vores elever til størst mulig indflydelse og selvstændighed i forhold til beskæftigelse, bolig og socialt liv.
  • Vi møder eleverne med ligeværd og med fokus på den enkeltes ressourcer og kompetencer.​