Praktik


Forskellige praktikmuligheder i trygge rammer og samarbejde med lokale virksomheder.

Forskellige typer praktik og virksomhedsområder

Når eleven i løbet af din uddannelse skal i praktik, hjælper vi eleven med at finde et praktiksted. Inden start i praktik har faglærer gennemgået hvad det vil sige at være i praktik samt faglærer og eleven har været på besøg på praktikstedet så eleven er helt tryg ved det.

På praktikstedet lærer eleven, hvordan det er at være på en arbejdsplads og hvordan dagligdagen fungerer der.

Ertebjerggaard samarbejder med mindre virksomheder i lokalområdet, så eleven oplever en god praktik.

Praktikken kan forløbe over nogle dage, få uger eller flere måneder. Det er vigtigt at praktikken har elevens interesse og at den afspejler elevens behov. Undervejs i praktikken følger faglærer naturligvis løbende op og sikre, at alt går efter planen.

Typer af praktik

Praktik skal være en mulighed for at afprøve sig selv i trygge, udviklende og individuelt tilpasset rammer. Vi oplever ofte at en praktik kan være forbundet med nervøsitet og bekymringer for at møde et nyt sted og nye mennesker.

Der er tre typer praktik du kan komme i:

  • Gruppepraktik: Flere elever tager sammen med faglærer ud i de forhånd aftalte virksomheder som Ertebjerggaard samarbejder med. Formålet med gruppepraktik er at støtte eleven pædagogisk og træning i almindelige arbejdsmarkedskompetencer til at blive klar til en individuel praktik.
  • Makkerpraktik: Eleven kan starte i praktik med en af sine skolekammerater, så praktikken føles tryg. Der arbejdes på at eleven bliver klar til en individuel praktik.
  • Individuel praktik: Eleven kommer i individuel praktik. Alt planlægges individuelt med hensyn til eleven og praktikken.

Praktik kan foregå både internt på Ertebjerggaard STU eller eksternt hos virksomheder, vi samarbejder med.

Praktikken kan f.eks. være:

  • Butiksmedhjælper
  • Håndværksfag
  • Landbrug
  • Gartneri
  • Servicemedhjælper i forbindelse med ejendomsområdet, grønne områder m.m
  • Børnehaver
  • Plejehjem

Praktik kan også være frivilligt arbejde som f.eks. i genbrugsbutikker og Kattens Værn.​

Vi samarbejder bl.a. med følgende i vores elevers praktikker: