Metoder


Ertebjerggaard STU anvender struktureret hverdag, systemisk/narrativ tilgang, KRAP, Low Arousal metoden og individuelt tilpassede undervisnings- og kommunikationsformer for at støtte den enkelte elevs udvikling og trivsel.

​Pædagogisk tilgang og metoder

Ertebjerggaards kultur danner ramme for vores pædagogiske metode, Vores hverdag er struktureret og genkendelig i faste rutiner som giver ro og tryghed for den enkelte elev til egen udvikling. Vi har et interesse- og praksisfællesskab med fordybelse, hvor der er tydelige forventninger til adfærd, samvær og mening med uddannelsen.

Pædagogiske teorier og metoder

Tilgangen på Ertebjerggaard STU, beskæftigelse og støtte tager udgangspunkt i følgende teori og metoder:

 • Systemisk/narrativ teori og metode
 • KRAP – kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis
 • Low Arousal metoden
 • Empowerment gennem zonen for nærmeste udvikling

Individuelt tilpasset struktur og undervisning

Ertebjerggaard benytter individuelt tilpasset struktur i hverdagen. Hver elev et individuelt skema, ligeledes har hver elev individuelt tilpasset undervisning i forhold til elevens behov. Vi benytter bl.a. følgende formater:

 • Overindlæring gennem gentagelser
 • Flere eller mange daglige aktiviteter
 • Mulighed for fordybelse uden afbrydelser

Fleksible undervisningsformater

Ertebjerggaard benytter desuden forskellige undervisningsformater ud fra elevens læringsstil og behov, herunder:

 • 1:1 undervisning
 • Små grupper
 • Større grupper
 • Hands-on
 • Mesterlære
 • Situeret læring

Effektive kommunikative strategier

Ertebjerggaard benytter sig af tydelige kommunikative strategier i forhold til den enkelte elev, herunder:

 • Gentagelse
 • Assertiv kommunikation
 • Forholdskommunikation
 • Grafisk facilitering for at visualisere og konkretisere kommunikationen, så delmål, aftaler og strategier er tydelige og håndterbare.