Målgruppe


Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og høj beskæftigelsessucces.

Målgruppe og aktiviteter

Vores målgruppe er unge mellem 16-25 år, som af fysiske eller psykiske årsager ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Vores unge elever har typisk generelle indlæringsvanskeligheder, ofte kombineret med kognitive diagnoser så som autisme, ADHD, angst og lignende, udadreagerende/indadreagerende adfærd

Ved almenfagene dansk og matematik samarbejder vi med VUC i Slagelse.​ Alle elever modtager derudover ADL-undervisning to gange om ugen. Her bliver du undervist i kost og motion, husholdning og økonomi, krop og seksualitet samt samfund og medborgerskab.

Meningsfulde praktikforløb

Praktik er en prioritet, og vi arbejder fokuseret for at skabe meningsfulde og lærerige eksterne praktikforløb, som i mange tilfælde også kan bidrage til en hurtigere afklaring af eleven og elevens fremtid efter STU.

Vores succesrate for fremtidig beskæftigelse efter STU er at alle vores STU elever er i flexjob efter STU.

STU afsluttes med en translokation hvor STU-beviset udleveres. ​​