Klar til fremtiden


Uddannelse for personlig vækst og fremtidige muligheder med individuel støtte og ansvar.

Få styrket dine kompetencer og fremtidige muligheder

Vores STU er et skoletilbud med en mission.

Vi arbejder for at eleven kan:

  • opnå større sociale, personlige og faglige kompetencer.
  • øge evnen til at deltage så aktivt og selvstændigt i voksenlivet som muligt.
  • øge muligheden for at komme i beskæftigelse eller i videre uddannelse.
  • blive afklaret med din ønsker og mål for fremtiden.

Elevens egen indsats

Vi gør meget ud af at være elevens sparringspartner. Eleven vil opleve, at vi er på elevens side og prøver at udfordre elven så eleven opdager, at eleven kan mere, end eleven tror. Når noget bliver svært bakker vi eleven op og hjælper, hvis eleven får brug for det. Vi forbereder eleven på et voksenliv, så eleven er klar til at komme ud i verden, når eleven afslutter din uddannelse hos os.

Eleven har ansvaret for eget liv

Som elev på Ertebjerggaard vil eleven derfor ikke opleve, at vi overtager ansvaret for eleven og dennes handlinger. Vi vil i stedet guide eleven og hjælpe med at få den bedst mulige uddannelse. Vores mål er, at eleven lærer at klare dig selv, så vidt muligt.

Dagligdagen

Dagligdagen foregår med individuelle strukturerede skemaer. Vi integrerer elevens interesser i forskellige små læringsrum og praksisfællesskaber. Hele tiden med fokus på, at det er meningsbærende for eleven. Vi ved at når eleven brænder for et emne eller en interesse, bliver det lærerigt for os alle, og hvis der noget særligt eleven ønsker at engagerer sig i, bestræber vi os altid på at kunne realisere dette.