Hvem er vi?


Ertebjerggaard er en socialøkonomisk virksomhed udenfor Slagelse, der tilbyder STU, beskæftigelse og bostøtte til mennesker med særlige behov.

Ertebjerggaard – En socialøkonomisk virksomhed

Ertebjerggaard ligger i et naturskønt område tæt på hav og strand lidt udenfor Slagelse og danner rammen om vores socialøkonomiske virksomheder, STU, Beskæftigelse og Bostøtte.

Ertebjerggaard STU– Beskæfttigelse og Bostøtte er for mennesker med særlige behov. Vores grundholdning er, at eleverne deltager i praksisfællesskaber, som styrker den enkeltes udvikling i dannelse og kompetencer til at indgå i et arbejde og samarbejde på en arbejdsplads.

Der hvor det giver mening arbejder vi med sidemandsoplæring ved instruktion og mentalisering, så eleven vokser og udvikler sig. Gennem vores STU, beskæftigelse og Bostøtte skaber vi et udviklende helhedsorienteret tilbud til et meningsfyldt liv med job, kollegaer, selvstændighed og sociale aktiviteter.

På Ertebjerggaard har vi mange års erfaring med at støtte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til et liv med job og selvforsørgelse. Vi har tæt samarbejde med erhvervslivet og kommuner hvor vi sammen udarbejder praktikforløb som ofte følges op med et flexjob.

Vi arbejder vi med bæredygtighed på Ertebjerggaard

Vi uddanner hinanden i bæredygtighed på Ertebjerggaard. Bæredygtighed er en grundværdi som vi integrerer i vores hverdag på Ertebjerggaard. Dette gør vi i en naturlig udvikling og fælles inspiration i hverdagen, så vi bliver samfundsansvarlige. Vi har stor fokus på klimaansvarlighed og arbejder på at vi i år 2027 er CO2 neutrale, bæredygtige og fri af fossile brændstoffer.

For os betyder bæredygtighed respekt for mennesker, miljø og økonomi, Det betyder en prioritering af social omtanke, kreativitet og høj faglighed. Det betyder omsorg for, og læring om naturen samt forståelse for en økonomisk sammenhæng.

Vi bruger dagligdagen som læringsrum og øver, lærer om bæredygtighed og adfærd i alle hverdagens gøremål og aktiviteter. Eks. arbejder vi med jord til bord så eleverne tilegner sig viden om økologi og indsigt i den økologiske fødevareproduktion. Eleverne opnår viden om og erfaringer med økologi, så de har forudsætninger for at kunne træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag, bæredygtighed, sundhed og økonomi.