Hvad er en STU uddannelse?


Ertebjerggaard STU tilbyder individuel og tilrettelagt uddannelse samt virksomhedspraktik til unge mellem 16-25 år med særlige behov.

Er STU den rette uddannelse for mig?

En STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og er en forkortelse af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Er uddannelsen noget for mig?

For at kunne komme på et STU-forløb, kan den unge alene, sammen med forældre, eller med hjælp fra en mentor/kontaktperson, henvende sig til den kommune, den unge bor i, da det er en uddannelse man skal målgruppevurderes og visiteres til.

Ertebjerggaard STU er for unge, der ved opstart, af en eller flere grunde ikke føler at de kan overskue at skulle starte på en ordinær ungdomsuddannelse.

For at gå på en STU skal den unge have overstået sin undervisningspligt (typisk efter endt folkeskole) – Dermed ikke sagt, at den unge har taget sine 9. klasseseksamener.

Hos os oplever vi netop ofte, at flere af de unge ikke har afsluttet folkeskolen med eksamen. Dette ser vi ikke som et problem, men som noget vi sagtens kan hjælpe den unge med.

I et uddannelsesforløb på Ertebjerggaard, er al undervisning individuelt tilrettelagt, herunder virksomhedspraktik. Elevens ugeskemaer er innovative for bedst muligt at kunne tilpasse elevens individuelle behov.

Den unge skal minimum være 16 år for at starte på uddannelsen og under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.