Filosofi


Ertebjerggaard fokuserer på trivsel, ansvarlig forberedelse og inddragelse gennem tillid, respekt og meningsfulde relationer, hvor de unge får mulighed for at forvalte deres eget liv og skabe mening.

Trivsel og ansvarlig forberedelse hos Ertebjerggaard

Når de unge kommer til os, møder vi dem med en høj grad af tillid og fordommene bliver lagt på hylden. Vi udviser dem respekt, som vi forventer går begge veje.

Hos os er filosofien, at den unge skal leve et liv så tæt på virkeligheden som muligt. Det er med til at vænne de unge til og gøre de unge klar til at forvalte deres eget liv på en fornuftig og ansvarlig måde. Grunden til at vi hos os lægger så meget vægt på dette er, at de fleste unge vi har, står på vippen til at fylde 18 år – og når man er 18 år, er forventningerne til én meget højere end hvad man måske kan overkomme selv. Vi er af den mening, at det er vigtigt, at dette bliver gjort klart for den unge. Derfor forsøger vi at klæde dem på til et voksenliv, mens de stadig er i et forløb, hvor de kan hjælpes og vejledes.

Inddragelse og meningsfulde relationer

Dyder som høflighed, tillid, respekt og ansvarlighed er omdrejningspunktet i Ertebjerggaards hverdag og de unges trivsel.

Med hverdagens normer og rammer som rettesnor fungerer Ertebjerggaard som et spejlbillede af den virkelighed, som de unge har været afskåret fra. Hos os får de mulighed for at danne relationer og skabe et socialt netværk med andre “almindelige mennesker” både unge og voksne, som har deres gang her på gården.

De unge bliver involveret mest muligt i vores projekter. På den måde er det almindelige mennesker med almindelige dagligdags rutiner, der omgås de unge og ikke institutionelle rammer.

Det at være med til at skabe noget, der giver mening, giver en stolthed og en selvtillid hos de unge, når de kan se, at deres indsats gør en forskel.

Den gode opførsel og indstilling belønnes, men der skal ydes, før at man kan nyde, når man er hos os.

Vi går meget op i synligheden i, at man kan følge de unges fremskridt eller stagnation.​