Bestyrelse


Bestyrelsen har en vision om at være eksemplarisk gennem dynamisk strategiarbejde, grundig driftsovervågning og merværdi skabt gennem åben dialog og energi.

Bestyrelsens vision

Forord
Bestyrelsen tror på, at en velfungerende bestyrelse vil være eksemplarisk for Ertebjerggaard virke. Det betyder, at bestyrelsesarbejdet skal være en dynamisk strategiproces, så der løbende følges op, justeres og udvikles på Ertebjerggaard strategier.

Bestyrelsen følger grundigt driften på Ertebjerggaard og har tilstrækkelig indsigt til at træffe overordnede beslutninger. Budget, budgetopfølgning, regnskab og risikostyring er væsentlige for bestyrelsens viden.

I en åben dialog skaber bestyrelsesmedlemmernes forskellige kompetencer merværdi for Ertebjerggaard aktiviteter. Der arbejdes ud fra følgende statement: Bestyrelsesmedlemmerne kommer med energi og forlader møderne med endnu mere energi.

Medlemmer

Leif Sondrup

Leif Sondrup

Formand
Ellen Juul

Ellen Juul

Ledelseskonsulent
Sabrina Domar

Sabrina Domar

Teamleder
Anne Sofie Hjorth

Anne Sofie Hjorth

Udviklingschef
Susanne Hjortstrand

Susanne Hjortstrand

Medarbejderrepræsentant